Herroepingsvoorwaarden en formulier

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan Marchan10
Lessensestraat 14
9500 Geraardsbergen
info@marchan10.be
Ik deel u hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep

— Besteld op: ……/……/…………
- Ontvangen op: ……/……/…………
— Naam: …………………………………………………………………………………………………………
— Adres: …………………………………………………………………………………………………………
………… …………………………………………………………………………………

— Datum ……/……/…………

— Handtekening

Modelformulier voor herroeping downloaden