De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN


art 1 de verkoper

concept store: Lessensestraat 14, 9500 Geraardsbergen

contact: info@marchan10.be

webwinkel ‘Marchan10’ is een samenwerking tussen

-       Les folies de Sofie, gevestigd te België, Steenweg 127 b1, 9570 Sint-Maria-Lierde, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen , KBO, onder het nummer 0810 717 882

        Het BTW nr is BE 0810 717 882 .
Contactgegevens:
info@lesfoliesdesofie.be, tel 0495 65 20 23

-       Out of the blue, gevestigd te België, Tempel 137a, 9572 Sint-Martens-Lierde, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen, KBO, onder het nummer 0544.293.922

Het BTW nr is BE 0544.293.922

Contactgegevens: outoftheblue9572@gmail.com, tel 0468 15 16 22 / 0476 46 35 12

 

art 2 toepassing

Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

art 3 prijzen

3.1.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW , exclusief verzendkosten, ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden, alle prijzen gelden per stuk tenzij anders is aangegeven.
Marchan10 kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.2.

a.     - Verzendkosten binnen België:  4 euro, tenzij anders vermeld.  Bij een bestelling van meer dan 100 euro is de verzending gratis.

b.     - Voor verzending naar andere landen mag je een e-mail sturen en dan zullen we de verzendkosten meedelen.

 

art 4 bestelling

Na een bestelling ontvangt U een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Mocht er een foutje in ons voorraadsysteem geslopen zijn en een artikel is toch niet meer voorradig, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde order informatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

art 5 betaling

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en kan gebeuren als volgt :
 -
via overschrijving op het rekeningnummer BE43 1430 8892 9301 op naam van Marchan10 en met de vermelding van het bestel- of factuurnummer. Voor internationale betalingen : IBAN: BE43 1430 8892 9301BIC: GKCCBEBB.  Je bestelling wordt acht dagen gereserveerd, hebben we na acht dagen nog geen betaling ontvangen, dan worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden. Hou er wel rekening mee dat het enkele dagen duurt vooraleer uw betaling op onze rekening staat.  Voor Europese overschrijvingen zou je bank geen transactie kosten mogen aanrekenen, indien dit wel het geval zou zijn kun je dit best even met jouw bank bespreken.

- via online kan je op een veilige manier betalen dankzij het beveiligde netwerk van paypal. Voor online betalingen worden U geen extra kosten berekend. U kunt betalen met een creditcard, bancontact/mistercash, Dexia, Visa, Eurocard of Mastercard

- via een tegoed, of cadeaubon met vermelding van de code en het bedrag in het daarvoor voorziene vakje

-cash bij afhaling bij Folies de Sofie of Out of the Blue, na afspraak

 

art 6 levering

Binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling, wordt het pakje aan de Belgische Bpost overhandigd . Pakketjes binnen België zijn ongeveer 24 uur onderweg. Mocht U op het moment van afgifte niet thuis zijn, dan kunt U het pakket op het postkantoor bij U in de buurt ophalen. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
Het product moet uiterlijk 30 dagen, na bestelling en betaling, bij de klant geleverd zijn; wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken).
Levering in gedeelten is toegestaan.
Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter, het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is; in dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met U op.

 

art 7 retourzending : herroepingsrecht

Wij doen er alles aan om U een perfect product te leveren, mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt U binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling afzien van de goederen door gebruik te maken van het herroepingsformulier; U vindt dit terug via de knop onderaan onze website.

Gelieve ons dit per e-mail (info@marchan10.be) of post (Lessensestraat 14, 9500 Geraadsbergen) te bezorgen. Indien binnen deze termijn van 14 dagen door Marchan10 geen schriftelijke claim is ontvangen, wordt Marchan10 geacht, ten aanzien van het geleverde, volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.  
Het betaalde bedrag wordt teruggestort binnen de 14 dagen nadat we de geretourneerde artikelen terug in ons bezit hebben.


De kosten die gemaakt worden voor het terugzenden van de producten zijn volledig ten laste van de klant.


Deze garantie vervalt wanneer:
a) het product gedragen en/of gewassen is
b) uzelf heeft getracht het gebrek te herstellen
c) u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

 

art 8 aansprakelijkheid

- De artikelen die wij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld, mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld; de kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken (de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben er ook een invloed op).
- Marchan10 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website

 

art 9 privacy en persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

art 10 toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België, de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

art 11 eigendomsrecht                                                           

Marchan10 blijft volledige eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

art 12 diversen

- door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad
- alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups,…) 
- indien één artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten